بامدیریت سپاه ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر و به همت پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان شرکت نفت و اروندان : تداوم نهضت آب رسانی به روستاهای پیرامون تاسیسات نفتی غرب

بامدیریت سپاه ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر و به همت پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان شرکت نفت و اروندان : تداوم نهضت آب رسانی به روستاهای پیرامون تاسیسات نفتی غرب
تیر ۲۸, ۱۴۰۰
90 بازدید

با شروع بحران خشکسالی و قطعی آب بخصوص در استان خوزستان و بالاخص روستاهای غرب کارون ، همگام با بسیجیان سراسر کشور در راستای عبور از بحران خشکسالی سراسری و ارائه خدمات و تامین آب روستاهای محروم غرب کارون سپاه ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر و بسیجیان پایگاه شهدای رمضان شرکت نفت و گاز اروندان نیز […]

با شروع بحران خشکسالی و قطعی آب بخصوص در استان خوزستان و بالاخص روستاهای غرب کارون ، همگام با بسیجیان سراسر کشور در راستای عبور از بحران خشکسالی سراسری و ارائه خدمات و تامین آب روستاهای محروم غرب کارون سپاه ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر و بسیجیان پایگاه شهدای رمضان شرکت نفت و گاز اروندان نیز به میدان آمدند تا بار دیگر نغمه خوش خدمت به مردم نجیب و شریف روستاهای پیرامون تاسیسات نفتی جفیر ، آزادگان و دارخوین را بسرایند.

لازم به ذکر است با توجه به محرومیت روستاهای مذکور فعالیت و خدمات رسانی گروه‌های جهادی بیشتر شده و تا بهبود شرایط در کنار مردم خواهند بود/

برچسب‌ها: