بسیج یک فکر و یک اراده

بسیج یک فکر و یک اراده
آذر ۶, ۱۳۹۸
229 بازدید

بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند.  

بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند.