در راستای طرح سازندگی و محرومیت زدایی تامین مصالح ساختمانی تعدادی از خانه های نیازمندان در شهرستان هویزه به همت بسیج شرکت نفت و گاز اروندان انجام شد.پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان شرکت نفت و گاز اروندان

در راستای طرح سازندگی و محرومیت زدایی تامین مصالح ساختمانی تعدادی از خانه های نیازمندان در شهرستان هویزه به همت بسیج شرکت نفت و گاز اروندان انجام شد.پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان شرکت نفت و گاز اروندان
دی ۱۴, ۱۳۹۹
236 بازدید