گزارش تصویری رزمایش الی بیت المقدس (دفاع از ادرات و کارخانجات)با همکاری حوزه بسیج شهید هاشمی جفیر،حوزه بسیج عشایری عرب کارون دارخوین ،پایگاه بسیج اروندان و حراست شرکت نفت و گاز اروندان

گزارش تصویری رزمایش الی بیت المقدس (دفاع از ادرات و کارخانجات)با همکاری حوزه بسیج شهید هاشمی جفیر،حوزه بسیج عشایری عرب کارون دارخوین ،پایگاه بسیج اروندان و حراست شرکت نفت و گاز اروندان
بهمن ۲۴, ۱۳۹۹
259 بازدید