قلب آباد به ایمان

قلب آباد به ایمان
آذر ۶, ۱۳۹۸
73 بازدید

قلب ها از ایمان و نور معرفت خشکیده است.قلب آباد به ایمان و یاد خدا پیدا کنید تا برای شما امضا کنیم که امام زمان علیه السلام انجا هست.  

قلب ها از ایمان و نور معرفت خشکیده است.قلب آباد به ایمان و یاد خدا پیدا کنید تا برای شما امضا کنیم که امام زمان علیه السلام انجا هست.