مشارکت پایگاه مقاومت بسیج شرکت نفت و گاز اروندان در برگزاری رزمایش کمک های مومنانه بمناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان خرمشهر.

مشارکت پایگاه مقاومت بسیج شرکت نفت و گاز اروندان در برگزاری رزمایش کمک های مومنانه بمناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان خرمشهر.
مهر ۱, ۱۳۹۹
139 بازدید